وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
‎ریال ۹٬۵۰۰٬۰۰۰

ترم دهم نوجوان KSC10

کتاب ترم : بخش سوم کتاب family and friends ۵

کتاب Family and Friends 5 برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان طراحی شده و پنجمین کتاب از سری کتاب های Family and Friends و مخصوص سطح پایه است. این کتاب برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان مناسب است

   این سطح از کتاب  شامل ۱۲ درس و این ترم شامل ۴ درس به شرح زیر است:

درس ۹:   The big match     آموزش لغت:  Sport        آموزش گرامر:  Modal verbs: may, might & could

درس ۱۰:   Ancient building          آموزش لغت:   Archaeology

آموزش گرامر:    Indefinite pronouns

درس ۱۱:  A message for the future         آموزش لغت:     A time capsule

آموزش گرامر:     The passive (present simple)

درس ۱۲:   Be a part of history!             آموزش لغت:      The news

آموزش گرامر:    The passive (past simple)

محتوای دوره